เรื่องย่อก่อนเริ่มสังเวียนเดือด!

เรื่องย่อก่อนเริ่มสังเวียนเดือด!
ศึกโหดเหี้ยมใน Mortal Kombat หนังประเด็นนี้เกี่ยวกับอะไร?


ภายหลังจากเสนอความขาดความกรุณาปรานีประเภทที่เลือดเป็นเลือด อวัยวะเป็นอวัยวะมาแล้วในเวอร์ชั่นเกม เดี๋ยวนี้ Mortal Kombat กำลังมีภาพยนตร์เป็นของตนเอง 

Read More